วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การให้จุดควบคุมภาพ GCPการให้จุดควบคุมภาพ GCP
1. ไปที่โฟล์เดอร์ที่เก็บภาพไว้แล้วเปิดภาพ  Thaichofe  subset  ขึ้นมาแล้ว  Add views  กดเลือก Display two views

2.  จากนั้นเปิดโฟล์เดอร์ RS  เลือกไฟล์รูปภาพ 5135  ขึ้นมา
 
 

3.  คลิกไฮไลต์ที่ข้อมูล  Thaichofe   subset  คลิก  Mutispectral   คลิก  Contral   polnt   คลิกเลือก  Polynomial  แล้วกด  OK  คลิก Image  layer  แล้วกด   OK
 
4. จากนั้นเลือก Thalchote_subset  แล้วกด  OK   คลิก  OK  ในช่อง  Polynomial Order คลิก1คลิก
Applynnn  และทำการ Zoomขยายภาพ
 

จะแสดงภาพดังนี้
 


          5. เลือกหาจุดเด่นที่สำคัญ  4  จุด  เลือกคลิกที่สัญลักษณ์  Create  GCP   จุดลงบนภาพที่เป็นจุดเด่นทั้ง 2 ภาพ   จากนั้นทำการเปลี่ยนสีจุดเพื่อจะได้มองเห็นจุดได้ชัดขึ้น โดยเลื่อนมาด้านล่างจะมีแทบขึ้นอยู่   คลิกที่ช่องแรกให้ขึ้นไฮไลต์ทั้งแถวแล้วคลิกที่ช่อง  Color  แล้วเลือกสีตามต้องการ 
  -   ถ้าต้องการจะลบให้คลิกที่ช่องแรกให้ขึ้นไฮไลต์ทั้งแถว  แล้วกด Delete
 
 

6.  เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่สัญลักษณ์ Display   Resample   Image  Dialog   จากนั้นในช่อง  Output  เลือกเก็บข้อมูลในโฟล์เดอร์ของเราเองแล้วตั้งชื่อ  thaichote_gcp03  กด OK  
       

         7.  จากนั้นในช่อง  Resaple   เลือกเป็น   Nearest   Neighbor  แล้วกด  OK

    จะปรากฎผลลัพท์ดังภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น