วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การแก้ไขความผิดเพี้ยนและการปรับปรุงคุณภาพของภาพ

 ปรับความคมชักของภาพด้วย   Histogram  Equalization โดยการปรับทั้งหมดของภาพ

 คลิก
1. เปิดภาพ Landsat 5 จากนั้นเลือกแถบเครื่องมือ  Raster            Radiometric คลิก    Histogram Equalization  จากนั้นจะขึ้นหน้าต่าง Histogram Equalization ในช่อง Input File เลือกภาพชื่อภาพ landsat5   จากนั้น save ไฟล์ใหม่ชื่อว่า landsat5_histogram ในช่อง Output File แล้วกด OK

2. Click view เพื่อลองดู model ที่ใช้งาน     ภาพที่ได้จะมีความคมชัดมากกว่า 
การเลือกตัดเฉพาะจุด

1. ไปที่ Raster  คลิก   Radiometric เลือก   Histogram Equalization จะมีหน้าต่างขึ้นมา ที่ช่อง Input file เลือกภาพ Landsat 5 ที่ช่อง Out file ตั้งชื่อ Landsat5_histogram2 แล้วคลิกขวาที่ Display แล้วเลือก Inquire box 
2. จะปรากฏหน้าต่าง  Viewer#1 และกรอบสี่เหลี่ยมในรูปที่ต้องการตัด จากนั้นเลื่อนขยายกรอบสี่เหลี่ยมไปในพื้นที่ที่ต้องการตัดแล้วกด Apply และกด OK
เมื่อเปิดภาพที่จะได้รูปดังภาพ

การทำการขจัดความผิดเพี้ยนของภาพด้วย  Haze Reduction
ไปที่  Raster >>  Radiometric >>   Haze Reduction จะมีหน้าต่างขึ้นมาในช่อง Input File เลือกภาพ  Landsat5 ในช่อง Out File ตั้งชื่อเป็น Landsat5_haze เสร็จแล้วกด OK 
ผลที่ได้จะปรากฏทางภาพด้านขวา

การดูค่าการสะท้อนแบบการกระจายตัวปกติด้วยวิธี NDVI
   >>1. ไปที่  Raster            Unsupervised   >>  NDVI เมื่อมีหน้าต่างขึ้นมาในช่อง Input ให้เลือกภาพ Landsat5 ในช่อง Output ให้ตั้งชื่อ Landsat5_ndvi ในช่อง Select Function ให้เลือก NDVI แล้วกด OK

2. เมื่อเปิดภาพ  Landsat5_ndvi จะได้ภาพดั้งนี้

การดูค่า NDVI
คลิกขวาที่ 2D  View #2 เลือก Inquire 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น